25/7/09

Οικογενειακή χαρά και θαλπωρή.

Η Αγία Οικογένεια με τον Ιωάννη

Ο Χριστός και ο Ιωάννης δείχνουν πώς αυτή η βαθιά φιλία, που από την κύλια της μητέρας τους έχουν, θα κρατήσει στην αιωνιότητα.

Bernardino Luini, Museo del Prado, Madrid.