25/10/11

Φιλοσοφικές και Ιστορικές σκέψεις με αφορμή τον Νίκο Α. Ματσούκα.

Οἱ πόλεμοι καί οἱ μάχες, πού πυροδοτοῦνται ἀπό πάθη καί ἀκατονόμαστα συμφέροντα, ἀποτελοῦν τη δραματική πλευρά τῆς ἱστορίας.
ΝΙΚΟΥ Α. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, ΦΘΒ3, σελ. 21.

Άραγε η σημερινή οικονομική κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα αφενός παθών και αφετέρου συμφερόντων; Αφενός η τάση να ζούμε με δανικά σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο και αφετέρου ¨ἀκατονόμαστα συμφέροντα¨ οικονομικά και όχι μόνο.