19/4/08

Διαδικτυακός Δυϊσμος

Στον κυβερνοχώρο η αίσθηση της ελευθερίας, που μόνο κατ’ επίφαση καλείται ελευθερία, δίνει το έναυσμα για κάθε λογής έκφραση της ανθρώπινης σκέψης.

Στο φυσικό κόσμο η οποιαδήποτε διαδικτυακή έκφραση που αιτιάται από την φαινομενική ελευθερία του κυβερνοχώρου ως προς την ουσία της εμφορείται από την αβεβαιότητα που της παρέχει το απρόσωπο του ανελεύθερου και κατά πάντα παρακολουθούμενου κυβερνοχώρου. Με άλλα λόγια για τον φυσικό κόσμο η ανθρώπινη σκέψη που εκφράζεται στον κυβερνοχώρο είναι ανυπόστατη με αυτές τις προϋποθέσεις.

Στον κόσμο του κυβερνοχώρου η οποιαδήποτε διαδικτυακή έκφραση απο οτιδήποτε κι αν αιτιάται, ως προς την ουσία της είναι αληθηνή. Με άλλα λόγια για τον κόσμο του κυβερνοχώρου η ανθρώπινη σκέψη που εκφράζεται σε αυτόν είναι ενυπόστατη.

Αυτός είναι ο ορισμός του διαδικτυακού η κυβερνοχωρικού δυϊσμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: