12/2/08

Η προφορά σου χάλια αγάπη μου, αλλά οι ιδέες ντουράτες σαν τον χαρακτήρα σου.

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.
Να την χαιρόμαστε διότι μπορεί το περίβλημα να μην είναι άριστο (προφορά) άλλα το πνεύμα είναι αυτό που μετράει. Και εκεί σκίζεις αγάπη μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: