5/3/08

Κύρ’ Δάσκαλε, ξεκαθάρισέ μας την θέση σου

Κύρ’ Δάσκαλε, πρέπει να καταλάβεις πως αφού είσαι χριστιανός δεν δύνασαι να είσαι ούτε Έλληνας ούτε μακεδόνας ούτε καμιάς άλλης εθνικότητας.

Γαλ. 3:27-28
ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Πόσο πολύ εκτός χριστιανικού μηνύματος βρισκόμαστε.

Και αντιπαραβάλω στο αναρχικό, αντιρατσιστικό, υπερεθνικό και υπερφυλετικό χορείο της Αγίας Γραφής ερμηνευτικά ένα σύνθημα των Αναρχικών που δεν το θυμάμαι με ακρίβεια, κάτι αρνητικό για την εθνική συνοχή έλεγε, τόσο βαθύτατα χριστιανικό είναι.

Υ.Γ. Το βρήκα! Το σύνθημα των αναρχικών έλεγε «Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΡΙΔΑ». Και συμπληρώνω. Ούτε οι χριστιανοί έχουνε. Διότι και αυτοί εξεγερμένοι πρέπει να είναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: